Zastosowanie uważności w onkologii

Mindfulness na oddziałach onkologicznych

Wśród pacjentów onkologicznych, którzy poddani byli 8 tyg. treningowi redukcji stresu opartemu na uważności – MBSR lub terapii poznawczej opartej na uważności – MBCT zaobserwowano:

  1. Obniżenie wyników w podskalach apatii, rezygnacji, depresji, lęku, wrogości, przygnębienia, zmęczenia i splątania, które to zmienne korelują dodatnio ze stopniem zaawansowania choroby, a ujemnie z czasem przeżycia (Brown, Ryan, 2003; Foley i in. 2010).
  2. Częstsze wykorzystywanie dobrych strategii radzenia sobie ze stresem (Weinstein i in. 2009).
  3. Poprawę jakości życia oraz snu przy jednoczesnym zmniejszeniu niepokoju i efektu zmęczenia spowodowanego chorobą (Ledesma, Kumano, 2009; Carlson, Garland, 2005; Carlson, 2003; Matousek, Dobkin, 2010 ).

Trening Łagodzenia Stresu – MBSR Mindfulness Based Stress Reduction

Możesz rozpocząć już 4 września 2016 roku.

Już dziś możesz wypełnić formularz zgłoszeniowy