Trening uważności

Badanie eksperymentalne przeprowadzone na 2 grupach studentów medycyny w Wake Forest Baptist Medical Center pokazało, że nawet cztery 20 minutowe sesje medytacji uważności są w stanie ograniczyć ból. Po takim treningu odnotowano 40-procentowy spadek natężenia bólu oraz zmniejszenie o 57 procent odczuwanych w związku z tym nieprzyjemnych odczuć emocjonalnnych. Zmianie uległa nie tylko percepcja bólu badanych, ale również aktywność mózgu uwidoczniona na rezonasie magnetycznym.

Signs of pain disappeared from MRI images of the brain when freshly trained novices meditated.

Signs of pain disappeared from MRI images of the brain when freshly trained novices meditated.

Trening Łagodzenia Stresu – MBSR Mindfulness Based Stress Reduction

Możesz rozpocząć już 4 września 2016 roku.

Już dziś możesz wypełnić formularz zgłoszeniowy