Siła czeka w Supraślu

ok obrazy me 284

Odnajdowanie SIŁY w pokonywaniu bezsilności

„Pierwszym i najważniejszym krokiem, by wyrwać się z […] zaklętego kręgu […], jest uważna obserwacja tego, co się dzieje…”   (John Kabat-Zinn)

Zapraszam Ciebie na warsztat Mindfulness do uzdrowiska Supraśl w dniach 24-25 września, który odnosi się do nawykowych zachowań, które, pomimo że przynoszą straty ciągle są powielane. Warsztat jest dla tych, którzy chcą wyjść z „zaklętego kręgu” własnej niemocy i zmienić swoje życie na lepsze i bardziej świadome bazując na Uważności Tu i Teraz (Mindfulness).

Dodatkowo proponujemy konsultacje psychologiczne i możliwość skorzystania z kart coachingowych, pomocnych w określaniu celów życiowych, wasnego potencjału, zasobności i talentów oraz źródeł energii potrzebnych do realizacji w/w.

Prowadzenie: Jacek Chmielewski, psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień, nauczyciel MBSR, Jaga Maryańska, organizator i konsultacje psychologiczne.

Pansjonat ZAJMA, ul. Cieliczańska 2, Supraśl.

 

Plan warsztatu w oparciu o Mindfulness.

    24 września 2016 – sobota:

08.00. – 09.00. – Śniadanie.

09.00. – 10.30. – Spacer i ćwiczenia z otwartą świadomością na doznania

zmysłowe.

12.00. – 13.30. – Różnica pomiędzy bezsilnością a bezradnością, czyli mądrość

tkwiąca w odróżnianiu jednego od drugiego. Medytacja.

13.30. – 14.30. – Obiad.

14.30. – 16.00. – Walking meditation – „wrzuć swój strach do uroczyska”.

16.00. – 17.30. – Praca nad toksycznymi przekonaniami niepozwalającymi na

akceptację świata takiego, jaki jest wg Alberta Ellisa. Medytacja.

18.00. – 19.00. – Uważna kolacja.

19.30. – 21.00. – Jak uzyskać pogodę ducha wynikającą z akceptacji swojej

bezsilności. Medytacja Metta. Dzielenie się.

    25 września 2016 – niedziela:

07.15. – 08.00. Uważna gimnastyka. Medytacja.

08.00. – 09.00. Uważne śniadanie.

09.00. – 10.30. Wyjście medytacyjne: „w poszukiwaniu siły, która daje mi zdrowie”.

12.00. – 13.30. Medytacja, podsumowanie warsztatu. Dzielenie się.

13.30. – 14.00. Obiad.

14.00. – 15.00. Podziękowania, wręczenie zaświadczeń o uczestnictwie w

warsztacie. Wyjazd.