MBSR – Trening Łagodzenia Stresu

Wszystkie dane objęte są tajemnicą zawodu psychologa i specjalisty psychoterapii uzależnień .

Nie będą nikomu udostępniane w żadnej formie.

MBSR 4 Trening Łagodzenia Stresu od 4 września 2015

form
Sending
MBSR
Sending