Mindfulness jest…

„Czyż załamania i nawroty [..] nie przypominają nam naszych okresów bierności, zniechęcenia czy apatii, czyż nie są odzwierciedleniem naszych okresów lęku, w których wydawało nam się, że tracimy grunt pod nogami i oddalamy się od celu i sensu naszego życia? […] wszelkie trudności załamania, wbrew chwilowym złudzeniom cofania się i oddalania, zbliżają nas do środka. Labirynt uświadamia nam, że postęp nie dokonuje się w sposób liniowy, lecz cykliczny i spiralny; daje nam też nadzieję, że okresy trudności i regresji nie są czasem straconym, mimo naszych chwilowo negatywnych ocen zbliżają nas do celu. …[..] w każdym miejscu możemy zacząć od nowa i z każdego miejsca możemy zacząć medytować – dotrzeć do celu, gdy tylko będziemy z wiarą postępować na przód.

D. Hybel, M. Nawara, (2016). Słuchaj, medytacja jest…