Jak działa Mindfulness

  • Jak działa Mindfulness w kontekście opieki zdrowotnej

 

Mindfulness jako stan i cecha, to przede wszystkim akceptująca i współczująca postawa skierowana na bieżace doznania oraz dopuszczanie przeżyć takimi jakie są w danej chwili, co wyzwala zdolności do radzenia z bólem i silnymi emocjami. Odwrotna zależność występuje wtedy, kiedy terapeuta i pacjent odwracają się z lękiem lub wstrętem od przykrych doznań (Germer, 2015).

Niektórzy klinicyści traktują samoakceptację jako podstawowy warunek zmiany w procesie psychoterapeutycznym (Christensen, Jacobson, 2000; Brach, 2003; Rogers, 1961, za Germer 2015).

Psychoanalitycy i psychoterapeuci psychodynamiczni twierdzą, iż pacjenci u których nie powodowane jest wyodrębnianie się „ego obserwującego” nie poddają się w sposób skuteczny terapii. Natomiast według psychologów behawioralno-poznawczych rozwijanie Metapoznawczego Ja usprawnia zdolność do samoregulacji poprawiającej zdrowie i organizację psychologiczną, co umożliwia szybszy powrót do równowagi w trudnych sytuacjach (Brycz, Karasiewicz, 2011). Składowe treningu MBSR prowadzą do pojawienia się metamechanizmu powodującego przesunięcie perspektywy postrzegania i decentrację dzięki czemu wzrasta mozliwość zachowania większego dystansu wobec różnych przeżyć. Pozwala się doświadczeniom na pojawianie i odchodzenie w czystej postaci bez poddawania ich ocenie poznawczej (Shapiro i in., 2006).

Mindfulness jest obecnie jedną z najczęściej badanych metod psychoterapeutycznych (Walsh, Shapiro, 2006). W USA w 2013 roku było 60 ośrodków kliniczno-badawczych ukierunkowanych na ideę uważności. Liczne metaanalizy potwierdzają skuteczność oddziaływań opartych o uważność, akceptację i współczucie (Chen i in. 2012; Chiesa i in. 2011; Davis, Hayes, 2011; Fjorback i in. 2011; Greeson, 2009; Grossman i in. 2004; Hoffman i in. 2010, 2011; Keng i in. 2011; Piet, Hougaard, 2011; Rubia 2009; Vollstadv i in. 2012; za Germer, 2015).

 

Trening Łagodzenia Stresu – MBSR Mindfulness Based Stress Reduction

Możesz rozpocząć już 4 września 2016 roku.

Już dziś możesz wypełnić formularz zgłoszeniowy

 

amygdala_mindfulness[1]