Czym jest Mindfulness?

Uważność – przybliżenie jej istoty może przypominać próbę opisania oddziaływania pięknej muzyki na nasze ciało (Germer, 2015). Mindfulness, to intencjonalne skupianie otwartej uwagi oraz wydobywanie z życzliwej świadomości bieżących doznań lub wewnętrznych i zewnętrznych wydarzeń, które aktualnie mają miejsce bez oceniania ich (Kabat-Zinn, 2014), poprzez wyrabianie postawy akceptacji, jasności, braku wartościowania, cierpliwości, szczerości, nieoczekiwania, miłującej dobroci, troski i współczucia dla bieżącej sytuacji (Shapiro i in., 2006). Częste momenty rozproszenia uwagi nie są tutaj traktowane jako niepożądane dystraktory, a raczej przyjmowane za naturalną tendencję umysłu do podążania za różnymi obiektami (Bishop i in. 2004). W momencie kiedy uprzytomnimy sobie, że właśnie skupiamy uwagę na wydarzeniu, które nie jest tematem naszej medytacji i z łagodnym zrozumieniem wrócimy do właściwej praktyki – jesteśmy uważni.

Trening Łagodzenia Stresu – MBSR Mindfulness Based Stress Reduction

Możesz rozpocząć już 4 września 2016 roku.

Już dziś możesz wypełnić formularz zgłoszeniowy

logo_jpg