12 KROKÓW

Profesjonalny Warsztat Kroku 11 w oparciu o medytację Mindfulness – Poprzez lepszą relację ze sobą do doskonalszej więzi z Bogiem.

Wszystkie dane objęte są tajemnicą zawodu psychologa i specjalisty psychoterapii uzależnień .

Nie będą nikomu udostępniane w żadnej formie.

Formularz zgłoszeniowy:

form
Sending
11 Kroków
Sending